Advercity - nazwa spółki, identyfikacja wizualna

Klient: agencja reklamowa specjalizująca się w reklamie zewnętrznej (outdoor), posiadająca własną sieć nośników reklamowych
Cel: zbudowanie nowego przekazu marketingowego w związku z rozszerzanym zakresem działalności
Grupa docelowa: potencjalni klienci z sektora B2B

Działania kreatywne rozpoczęliśmy od analizy komunikacji marketingowej spółek działających na rynku out of home media. Za główny cel przyjęto stworzenie spójnego przekazu nazewniczego i wizualnego, który jednoznacznie będzie wskazywał na specjalizację firmy: reklamę zewnętrzną oraz wynajem nośników reklamowych.

Nazwa miała być krótka, łatwo zapamiętywana i budząca pozytywny wizerunek dojrzałej organizacji. Marka wykorzystuje bezpośrednie skojarzenia z głównym przedmiotem działalności spółki jaką jest reklama miejska.
Zapytaj o wycenę Skorzystaj z formularza kontaktowego
zobacz także: www.promoship.pl