Platu Polska sp. z o.o. - nazwa spółki, identyfikacja wizualna, materiały promocyjne

Klient: polski oddział międzynarodowej sieci franczyzowej oferującej korepetycje
Cel: stworzenie nowej marki dla firmy
Grupa docelowa: uczniowie, rodzice

Niemiecka sieć Schullerhilfe jest trzecią co do wielkości siecią franczyzową w Niemczech i Austrii. Swoim zasięgiem obejmuje setki miast i ponad 1000 centrów. Naszym zadaniem było zbudowanie lokalnej marki na rynek Europy Środkowej i Wschodniej, przyjaznej dla dzieci i rodziców.

Prace obejmowały m.in. stworzenie nazwy spółki - z wykorzystaniem badań fokusowych oraz przy wsparciu konsultantów z wybranych państw docelowych i dedykowanej platformy internetowej zbudowanej na potrzeby projektu.

W efekcie prac powstała nazwa „Platu” bazująca na powiązaniach z greckim filozofem Platonem. Szkolny charakter marki został podkreślony poprzez zastosowaną czcionkę oraz kolorystykę. Działania kreacyjne zostały uzupełnione o budowę wielopoziomowego serwisu internetowego, tworzenie materiałów reklamowych (BTL) reklamę w prasie i Internecie oraz działania o charakterze marketingu szeptanego i e-PR.


Zapytaj o wycenę Skorzystaj z formularza kontaktowego
zobacz także: www.promoship.pl