Identyfikacja wizualna (Corporate identity)

Starannie i kreatywnie zaprojektowany system identyfikacji wizualnej wyróżni Twoją firmę na tle konkurencji. Ponadto, jest to doskonały sposób na wzmocnienie kontaktu odbiorcy z marką.

Identyfikacja wizualna (ang. corporate identity) jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na kreowanie wizerunku firmy. Odpowiednio przemyślany, zwracający uwagę, przywołujący pozytywne skojarzenia system identyfikacji jest miarą rynkowego sukcesu. Corporate identity jest także doskonałym elementem strategii marketingowej, dzięki której marka staje się rozpoznawalna.

Czym jest system identyfikacji wizualnej (SIW)

System identyfikacji wizualnej stanowi idealne rozwiązanie dla firm świadomych tego, jak ważna i cenna jest marka. System identyfikacji stanowi specyfikację wszystkich oznaczeń stosowanych przez firmę oraz charakteryzuje zasady ich używania. Każde przedsięwzięcie wyróżnia się innymi cechami i wartościami. Odpowiednio zaprojektowany system identyfikacji pozwala na zarządzanie marką w taki sposób, by uzyskać pożądany przez przedsiębiorstwo przekaz, kierowany wprost do określonych kontrahentów. System identyfikacji wizualnej to wszystkie te elementy, które mogą być zidentyfikowane przez odbiorców i pozwolą na wyróżnienie konkretnej firmy na rynku.

Pierwszy system identyfikacji wizualnej w Europie stworzono w 1907 roku w Nieczech przez zespół P. Behrensa na potrzeby firmy sprzedającej sprzęt elektroniczny.
Tworzenie systemu identyfikacji wizualnej nie należy do łatwych działań. Składa się na niego konieczność przeprowadzenia wielu badań i analiz oraz kreatywne i konsekwentne opracowanie poszczególnych jego elementów, których ilość i charakter będzie zróżnicowany w zależności od projektu. Fakt ten sprawia, że korzystanie z jakichkolwiek wzorów lub modelów opracowanych dla innych firm jest niewskazane i może przynieść efekty odwrotne od zamierzonych.
Należy pamiętać, że budowa i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej firmy nie są pojedynczymi wydarzeniami, po których wykonaniu przedsiębiorca może zamknąć sprawę. Na zastosowanie systemu należy patrzeć jak na proces, który należy kontrolować i w razie potrzeby zmieniać i rozwijać. Tylko przy takim założeniu osiągniemy zamierzone skutki.

Po co projektować system identyfikacji wizualnej

Spójny i dopasowany system identyfikacji zapewni firmie wyjątkowość, jakiej oczekują klienci.

System identyfikacji, to sprawdzony sposób na wypromowanie swojej marki na rynku. Spójny i jednolity system może zagwarantować firmie napływ nowych klientów. Spektrum zastosowania elementów systemu jest na tyle szerokie, że pozwala dotrzeć do odbiorców w różnych miejscach. Poprzez stałe i konsekwentne stosowanie systemu wpływamy na popularność i zapamiętywalność loga lub nazwy firmy co znacząco przekłada się na budowanie „świadomości marki”. Głównym zadaniem każdego przedsiębiorstwa jest generowanie zysku. Tak samo oczywiste jest, że bez budowania pozytywnego wizerunku firmy, bez sympatii i zaufania klientów nie osiągniemy żadnego przychodu. Warto więc zainwestować w solidny projekt identyfikacji wizualnej, warto dać się dostrzec klientowi, warto konsekwentnie rozwijać system, inwestycja ta bowiem się zwróci.

Elementy systemu identyfikacji wizualnej (SIW)

Na kompletny system identyfikacji wizualnej firmy składa się wiele elementów. Ich ilość oraz postać może się zmieniać w zależności od tego, co ma reprezentować oraz jakimi środkami technicznymi chce posłużyć się dane przedsiębiorstwo. W systemie występują zarówno elementy wizualne, jak i pozawizualne. Oto standardowe elementy systemu identyfikacji wizualnej.

Elementy wizualne:
 • oznaczenie firmy (nazwa, logotyp, slogan),
 • księga znaku,
 • kolorystyka (oznaczeń, siedziby),
 • symbole dekoracyjne,
 • typografie firmowe (krój i wielkość wykorzystywanych czcionek),
 • dress code pracowników (ubiór, identyfikatory),
 • pieczątki firmowe,
 • materiały marketingowe (ulotki, gadżety, wizytówki),
 • design i aranżacja siedziby i otoczenia firmy, stoisk targowych, witryn sklepowych itd.,
 • wygląd produktów i ich opakowań,
 • strona internetowa (nazwa domeny i design).
Elementy pozawizualne:
 • formuła przeprowadzania rozmów telefonicznych,
 • sposób obsługi klientów,
 • ścieżki dźwiękowe wykorzystywane przez firmę,
 • zapachy.

Wszystkie elementy wymienione powyżej ujmowane są w księdze identyfikacji wizualnej. Dokument ten zawiera opis całego systemu. Profesjonalne firmy po opracowaniu dla klienta zindywidualizowanego systemu identyfikacji wizualnej dla firmy, przygotowują księgę identyfikacji, w której zawierają wszelkie niezbędne informacje dotyczące procedur i oznaczeń wykorzystywanych w systemie przez przedsiębiorstwo. Dobór elementów i inne kwestie związane z ostatecznym projektem systemu identyfikacji wizualnej powinny być „szyte na miarę”, to znaczy dobierane zgodnie z życzeniem danego przedsiębiorcy.

Projektowanie loga i Księga znaku

Omawiając najważniejsze elementy systemu identyfikacji wizualnej nie da się nie wspomnieć o Księdze znaku. Księga znaku zawiera projekt logo firmy lub produktu i określa zasady ich używania. Korzysta z niego zarówno firma, do której znak graficzny – taki jak logo – należy, jak i podmioty, które znaku po prostu używają (na stronach internetowych, plakatach czy ulotkach). Po co tworzy się księgę znaku? Posiadając już zaprojektowane logo, chcemy, by było wyraźne, miało określoną jakość oraz odpowiednie proporcje. Zależy nam po prostu, by prezentowało się jak najlepiej, gdziekolwiek się pojawia. Znaki towarowe tracą swoje zalety, gdy niezorientowane podmioty umieszczają je na złym tle, niepoprawnie skalują obraz, lub zmieniają format grafiki. Księga znaku precyzuje wszystkie te zasady i wskazuje dokładne wytyczne co do tego, jak znak powinien być umieszczany na wszelkich materiałach. Księga znaku składa się z:

 1. Logo
  Przedstawienie loga oraz jej poszczególnych wymiarów i proporcji. Standardowo zaprojektowane logo, może składać się jedynie z logotypu (graficznego przedstawienia brzmienia nazwy), samego sygnetu (znaku graficznego) lub tworzyć kombinację obu elementów.
 2. Warianty kolorystyczne znaku
  Wytyczne dotyczące kolorów znaku. Oznaczenie wartości kolorystycznych w różnych wersjach loga: kolorowej, monochromatycznej i achromatycznej, w najpopularniejszych paletach barw: RGB, CMYK, Panton.
 3. Obszary minimalne znaku
  Proporcje oraz wartości loga, które powinny być zachowane w polach ochronnych znaku.
 4. Wielkości minimalne znaku
  Zasady skalowania oraz minimalny rozmiar znaku towarowego.
 5. Kroje pisma do wykorzystania wraz ze znakiem
  Informacje na temat zastosowanych w projektowaniu loga wzorów literniczych.
 6. Zasady prawidłowego korzystania ze znaku
  Przedstawione są w tym dziale przykłady dozwolonego i niedozwolonego użycia znaku.

Marka w systemie identyfikacji wizualnej firmy

Głównym zadaniem systemu identyfikacji wizualnej jest wykreowanie wizerunku firmy w taki sposób, by z jednej strony odpowiadał profilowi przedsiębiorstwa, z drugiej zaś docierał z przekazem do określonej grupy docelowej klientów lub partnerów biznesowych. Podstawowym elementem systemu jest więc marka. Zadając pytanie, co to jest marka, nie uzyskamy jednoznacznej odpowiedzi. Marką może być każde zarówno wyrażone graficznie oznaczenie (wówczas tożsama będzie z terminem logo, logotyp czy sygnet), jak również samo brzmienie nazwy firmy i wszelkie powiązane z nią aspekty, takie jak zaufanie klientów i wypracowana renoma. Im więcej klientów jest zadowolonych z produktów oznaczonych daną marką i im większa staje się popularność oznaczenia, tym większa staje się tak zwana „świadomość marki”. Marka jest więc również pojęciem bardziej abstrakcyjnym, zawierającym w sobie całość doświadczenia firmy, renomę przedsiębiorstwa wypracowaną wśród klientów, zaangażowanie kontrahentów oraz wszystko to, co wyróżnia dane przedsięwzięcie.

Markę, w większości przypadków reprezentować będzie stworzone dla firmy lub produktu logo. Umieszczane na wszystkich materiałach firmowych (wizytówki, papier firmowy, koperty, ulotki), budynku firmowym czy jakichkolwiek innych obiektach w celach promocyjnych powinno być odpowiednie. Tworzenie dobrego loga dla firmy nie należy do rzeczy najłatwiejszych. Dobrze zaprojektowane logo powinno spełniać przynajmniej trzy podstawowe funkcje:

 • odróżniającą, by odróżnić jednego przedsiębiorcę od drugiego i wyróżnić się na rynku,
 • gwarancyjną, by zapewnić klientów o określonym poziomie jakości towarów,
 • promocyjną, by przyciągnąć klientów i sprowokować ich do określonego działania – zakupów.

Podsumowując

Klient potrzebuje jednoznacznej informacji o tym, z jaką firmą ma do czynienia. Tworząc logo, należy zwrócić uwagę, że im konsument ma częstszy kontakt z logiem lub innymi elementami reprezentującymi dane przedsiębiorstwo, tym większe prawdopodobieństwo, że wybierze znaną sobie markę.

Dobrze zaprojektowany system identyfikacji wizualnej wspiera i buduje markę firmy oraz zapewnia jej lepsze postrzeganie przez klientów i parterów biznesowych. Jeżeli każdy z elementów będzie opracowany rzetelnie – tworzenie loga i księgi znaku, wykreowanie sposobu dekorowania materiałów firmowych czy naznaczenie, jak odbiorcy mają postrzegać firmę – wówczas cały system corporate identity z pewnością przyniesie zamierzone efekty Twojemu przedsiębiorstwu.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane z tą usługą. Prosimy wypełnić formularz kontaktowy.

Dowiedz się więcej ›‹ Schowaj opis
Zapytaj o wycenę Skorzystaj z formularza kontaktowego
zobacz także: www.promoship.pl